Planiniai CVP IS tobulinimo darbai


Informuojame, kad 2018 m. spalio 18 d. nuo 17:00 val. iki 2018 m. spalio 19 d. 08:00 val. neveiks Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (toliau – CVP IS).

Tarnyba įspėja perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus, kad CVP IS modifikavimo minėtu laikotarpiu nebus įmanomi jokie veiksmai CVP IS.

We would like to inform you that due to IT infrastructure upgrade CVPIS is temporary unavailable from 5:00 p.m. on 18th October to 08:00 a.m. on 19th October, 2018.