Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB "Anykščių šiluma"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 154112751
UAB "Anykščių šiluma" pagrindinė veikla - karšto vandens tiekimas(35.30.20). Bendrovė tiekia šilumą nuosavybės teise valdomais šilumos perdavimo tinklais Anykščių mieste ir rajone, taip pat plėtoja savo valdomus tinklus veiklos teritorijoje, pagal Anykščių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą šilumos ūkio specialųjį planą. Bendrovė vykdo daugiabučių namų šilumos punktų priežiūrą,

Kontaktinė informacija

Vairuotojų g.11
29107
Anykščiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Zenonas Rotautas
+370 38151908
+370 68638369

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
  • Komunalinės paslaugos
  • Gynyba ir saugumas
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija - tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkantysis subjektas
  • Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir paskirstymas

Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: