Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111955176
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, vykdantis ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios Lietuvos literatūros paveldo tyrimus.

Kontaktinė informacija

Antakalnio g. 6
LT-10308
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Agnė Balzaitė
+370 65834941

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos