Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300132332
Veikla: organizuoti Vilniaus memorialinių muziejų darbą, jį koordinuoti; kaupti žymių Vilniuje gyvenusių asmenybių kūrybinį ir memorialinį palikimą, saugoti jį ir pristatyti visuomenei; derinti muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą ir tyrinėjimą su informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu; organizuoti su memorialinių muziejų veikla susijusius renginius ir projektus; dirbti su jaunimu, bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, rengti edukacines programas

Kontaktinė informacija

Pamėnkalnio g. 34
LT-01114
Vilnius
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos