Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 306673280
Medicinos paslaugos

Kontaktinė informacija

Basanavičiaus g. 18

Kuršėnai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vygandas Milieška
+370 66676662

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos