Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188766722
Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina; įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės institucijų sprendimų; įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą; administruoja viešųjų paslaugų teikimą.

Kontaktinė informacija

Vilniaus g. 19
LT-18116
Švenčionys
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vidutė Dūdėnienė
+370 38766372
+370 68753013
+370 38766365

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos