Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300127004
Bendrovė veiklą vykdo nuotekų ir atliekų šalinimo, gamybos ir kitokių atliekų rinkimo, aplinkos kontrolės, ekologinio monitoringo srityse.

Kontaktinė informacija

Beržų g. 3
36237
Panevėžys
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Asta Strelčiūnienė
+370 45432199
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos