Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 144129510
432100: Elektros sistemų įrengimas

Kontaktinė informacija

Stadiono g. 2
LT-76331
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Tomas Musteikis
+370 41525659
+370 65970430
UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas"

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos