Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB "Širvintų vandenys"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 178230181
Vandens surinkimas, valymas, paskirstymas

Kontaktinė informacija

Plento g. 19
LT-19117
Širvintos
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Danguolė Palkevičienė
+370 38251458
+370 68724934
+370 38251390

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos