Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Kauno rajono Greitosios medicinos pagalbos stotis
Skyrius: Kauno apskritis
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 160300117
skubi medicinos pagalba

Kontaktinė informacija

Pakraščio g. 7, Kaunas
49426
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Zigmas Jurgutis
+370 37313048
+370 68287845
+370 37313048

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Sveikata