Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

BĮ Liolių socialinės globos namai
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 162768381
soc.globa

Kontaktinė informacija

Nepriklausomybės g. 39, Lioliai
86232
Kelmės r.
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Evelina Stonaitienė
+370 60525004
+370 60525004

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos