Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos mokslo taryba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188716281
Tarybos uždaviniai: 1) patarti Seimui ir Vyriausybei valstybės mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos ir jos įgyvendinimo klausimais; 2) nustatyti mokslinių veiklų vertinimo kriterijus, vertinti mokslinę veiklą Lietuvoje, šios veiklos veiksmingumą ir atitiktį valstybės reikmėms; 3) plėtoti mokslinių tyrimų, vykdomų pagal nacionalines ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programas, finansavimą; 4) skatinti Lietuvos mokslo išteklių plėtrą, mokslo ir studijų prestižą ir kt.

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 3
01103
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Agnė Gračiovė
+370 67032435
+370 67615622
Lietuvos mokslo taryba

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos