Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VŠĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 253724440
Greitosios medicinos pagalbos veikla

Kontaktinė informacija

Ligoninės g. 12
LT-62114
Alytus
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Edita Kardokaitė
+370 31574747
+370 31574747

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos