Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB "Pasvalio butų ūkis"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 169176222
Nekilnojamo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį (70300000-4 iki 7034000-6 ir nuo 90900000-6 iki 90924000-0); Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus (45250000-45262000); Vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas (45330000)

Kontaktinė informacija

Gėlių g. 5A, Pasvalys
LT-39136
Pasvalys
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Marius Trinkūnas
+370 45134089
+370 60107727
+370 45134089

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos