Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Utenos regiono vietos veiklos grupė
Skyrius: Utenos regionas
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302299547
Pagrindinės veiklos: 1. Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Utenos rajono kaimiškose seniūnijose; 2. Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamų sprendimų kaimo ir kitų vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti; 3. Rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros strategijas. (Organizacijos tipo kodas 4.)

Kontaktinė informacija

Taikos g.6, Utena
28153
Utena
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jolita Umbrasienė
+370 38972765
+370 38972765
Utenos regiono vietos veiklos grupė

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos