Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191676548
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuoja ir įgyvendina Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programą bei kitas priemones ir programas, skirtas neįgaliųjų problemoms spręsti (toliau vadinama – programos) bei vykdo kitas neįgaliųjų socialinės integracijos politikos įgyvendinimo priemones.

Kontaktinė informacija

A. Vivulskio g. 13
LT-03162
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rasa Balaišienė
+370 52394425

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos