Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 124245856
Sveikatos apsauga

Kontaktinė informacija

Kauno g. 7/2, Vilnius
LT 03215
Vilnius
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos