Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB "Kėdainių vandenys"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 161186428
Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Kontaktinė informacija

Dotnuvos g. 5, LT-57177 Kėdainiai
5030
Kėdainiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Genė Gedgaudienė
+370 34750031
+370 34750342

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos


Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Kauno apygardos teismas
Gatvės pavadinimas
44312
Pašto kodas, Miestas
, Kaunas
Šalis
Lietuva
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: