Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

SĮ "Vilniaus miesto būstas"
Skyrius: Vilnius
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 124568293
Savivaldybei priklausančių gyvenamų patalpų (butų) administravimas

Kontaktinė informacija

Naugarduko g. 98
LT- 03160,
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Sigutė Gaidytė-Budreikienė
+37 061639985
+37 061639985

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas