Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybės įmonė "Indėlių ir investicijų draudimas"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 110069451
Indėlių ir investicijų draudimas

Kontaktinė informacija

Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius
03219
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Dovilė Stoškuvienė
+370 52135657
+370 52135546

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos