Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Vilkaviškio ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 185332820
Bendrosios paskirties ligoninių veikla

Kontaktinė informacija

Maironio 25 Vilkaviškis
LT-70104
Vilkaviškis
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Lina Simanavičienė
+370 34260171

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos