Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė”
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190029579
Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė” yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turi antspaudą ir sąskaitų banke. Tipo kodas: 3164. Pagrindinė veiklos sritis - švietimas, pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ugdymas, kita veiklos rūšis - priešmokyklinis ugdymas.

Kontaktinė informacija

Vytauto g. 24a
66128
Druskininkai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rasa Vaisietienė
+370 31351816
+370 61296608
+370 31351816

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos