Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose (188613242)
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 8017
LR ambasada JAV įgyvendina užsienio politikos uždavinius, gina valstybės, jos piliečių, įmonių, kitų juridinių asmenų teises ir teisėtus interesus, skatina draugiškus santykius ir dalyvauja plėtojant ekonominį, kultūrinį bei mokslinį bendradarbiavimą, taip pat bendradarbiavimą dėl saugumo ir taikos užtikrinimo, vykdo konsulines ir kitas funkcijas.

Kontaktinė informacija

2622 16TH Street NW
20009
Vašingtonas
United States of America

Kontaktinis asmuo

Indrė Gailiūtė
+120 22345860
+120 23280466

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos