Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Gamtos tyrimų centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302470603
Ekologijos, botanikos, mikologijos, mikrobiologijos, virusologijos, zoologijos, parazitologijos, geomokslų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra. Vykdomi moksliniai tyrimai ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakomieji darbai, teikiama metodologinė, metodinė ir kita pagalba;

Kontaktinė informacija

Akademijos g. 2
LT-08412
Vilnius
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos