Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kauno tardymo izoliatorius
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300013972
Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nustatytas sąlygas

Kontaktinė informacija

A. Mickevičiaus g.11
44307
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rita Leonova
+370 37407902
+370 37407926

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos