Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300520299
Ligoninių veikla

Kontaktinė informacija

Žygimantų g. 8
01102
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Gintaras Chšanauskas
+370 585271702
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai