Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybinė Teismo medicinos tarnyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191351330
Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas PO tipo kodas 1

Kontaktinė informacija

Didlaukio g. 86E
08303
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Antanas Puodžius
+370 52197381
+370 52789047
Valstybinė Teismo medicinos tarnyba

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos