Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybinė Teismo medicinos tarnyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191351330
Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas PO tipo kodas 1

Kontaktinė informacija

Didlaukio g. 86E
08303
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rimas Virmantas Rukštelis
+370 52197381
+370 52789047
Valstybinė Teismo medicinos tarnyba

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos


Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Apygardos teismas
Gatvės pavadinimas
32555
Pašto kodas, Miestas
, Vilnius
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 51980000
El. paštas
testinis@test.lt
Internetinis adresas (URL)
http://www.test.lt
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: