Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 288601650
Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti institucija

Kontaktinė informacija

Lukiškių g. 2
01512
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jurgita Dambrauskienė
+370 52199369

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos