Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kauno "Santaros" gimnazija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190139844
Bendrojo lavinimo mokykla, kodas 3120, tipas - gimnazija, kodas 3125

Kontaktinė informacija

Baltų pr. 51
48239
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Kristina Žižienė
+370 37377539
+370 37377539

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Regiono ar vietos valdžios institucija
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Švietimas