Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB „Rietavo komunalinis ūkis”
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 171668992
Geriamo vandens gavyba, tiekimas, paskirstymas tipo kodas 6 Šilumos gamyba, tiekimas, paskirstymas tipo kodas 8

Kontaktinė informacija

Kvėdarnos g. 4, Vatušių k. Rietavo sav.
90307
Rietavas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rimantas Ruginis
+370 44868122
+370 69927368
+370 44868122

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos