Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300092998
12 Viešąja teise reguliuojama įstaiga Aplinka

Kontaktinė informacija

Pramonės pr. 4A, Kauno m. sav.
51329
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Marija Vilkaitė
+370 37497034
+370 67698406
+370 37311267

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos