Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos sporto centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188600743
Biudžetinės įstaigos Lietuvos sporto centro paskirtis – užtikrinti tinkamą valstybės sukurtos ir centrui perduotos valdyti sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros eksploatavimą sportininkų rengimo, kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo ir kitos visuomenei naudingos veiklos tikslais.

Kontaktinė informacija

Ozo g. 39B
07171
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Egidijus Zvilna
+370 52133055
+370 52426634

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos