Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga "Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 165245564
medicininės paslaugos

Kontaktinė informacija

Kauno g. 8, Lazdijų rm., 4560 Lazdijų r. sav.
LT67128
Lazdijai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Virgilijus Adomavičius
+370 831851519
+370 69983819
+370 831851519

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos