Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

BĮ Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 135135553
PO kodas -4 Kauno miesto savivaldybės biudžetinė nestacionari įstaiga teikianti socialines paslaugas

Kontaktinė informacija

Danų g. 15 A
45262
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Aurelijus Stunžėnas
+370 37490415
+370 69914936

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos