Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos zoologijos sodas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191716918
04

Kontaktinė informacija

Radvilėnų pl.21
50299
Kaunas
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos