Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos zoologijos sodas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191716918
04

Kontaktinė informacija

Radvilėnų pl.21
50299
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Henrikas Pajaujis
+370 37332540
+370 66590771
+370 37332196

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos