Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188770044
1

Kontaktinė informacija

Vilniaus g. 25,
01402
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vilija Burokienė
+370 52121126

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos