Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Marijampolės kolegija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 211967140
Aukštasis neuniversitetinis mokslas

Kontaktinė informacija

P. Armino g. 92-4
LT-68125
Marijampolė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jurgita Šmulkštytė
+370 34350750
+370 34354388

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos