Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300083878
Atliekų tvarkymas, konsultavimas

Kontaktinė informacija

J. Basanavičiaus g.59
28241
Utena
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos