Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190495783
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Biblioteka vykdo Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme apibrėžtą bibliotekų veiklą: organizuoja savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį, kultūrinį ir informacinį aptarnavimą

Kontaktinė informacija

Vytauto g. 20, 68298 Marijampolė
68298
Marijampolė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rinalda Pajaujienė
+370 34351879
+370 62074676

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos