Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190756653
Viešasis juridinis asmuo (4)

Kontaktinė informacija

Rotušės a.13
LT 44279
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Sigita Daiva Raubienė
+370 37200752
+8 68389148
+370 37209520

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos