Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos kariuomenės Ypatingosios paskirties tarnyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188769647
Prekių ir paslaugų įsigijimas tarnybos funkcijoms vykdyti

Kontaktinė informacija

Pagubės g. 63
08463
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Mindaugas 09-04
+370 52400858

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos