Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kauno lopšelis-darželis "Daigelis"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191637698
Lopšelis-darželis

Kontaktinė informacija

Žagarės g. 5, Kauno m., 47178 Kauno m. sav.
47178
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jurgita Smitrienė
+370 37266563
+370 60633677
+370 266563

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos