Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 152114846
Asmens sveikatos priežiūra

Kontaktinė informacija

M. K. Čiurlionio g. 82
66144
Druskininkai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Daiva Karalukienė
+370 31341502
+370 31353702

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos