Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Rokiškio kultūros centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191570541
Kultūrinė veikla

Kontaktinė informacija

Respublikos g. 96, Rokiškio m., LT-42136 Rokiškio
LT-42136
Rokiškis
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vaiva Baltrūnaitė Kirstukienė
+370 67336438
+370 67336438

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos