Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 158314921
Ligonių gydymas. Viešoji įstaiga, kodas 04

Kontaktinė informacija

Vydūno g., 56
LT-74212
Jurbarkas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rasa Daunienė
+370 44772280
+370 63971110
+370 44771850

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos