Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188718713
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Administracijos steigėjas – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba. Administracija yra juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose bei antspaudą. Administracija vykdo šias funkcijas: analizuoja teritorijos raidą; rengia ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, kontrolės ir prevencijos programas,ir t.t

Kontaktinė informacija

Vilniaus g.49, Šalčininkai
17116
Šalčininkai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ivona Godovščikova
+370 38030179
+370 38051244

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos