Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 172415419
žmonių sveikatos priežiūra

Kontaktinė informacija

Vytauto g.96
60260
Ariogala, Raseinių rajonas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Liudas Kavaliauskas
+428 50361
+867 636297
+428 50361

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos