Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB Komunalinių paslaugų centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 301846604
Gyvenamųjų ir negyvenamųjų namų šildymas, vandens pašildymas, šidymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimas

Kontaktinė informacija

Vytauto g. 71, Garliava, Kauno r.
LT-53258
Garliava
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Algimanta Čepelienė
+8 37393078
+8 37393078

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos