Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė''
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190528774
Švietimas

Kontaktinė informacija

Lieporių g. 4, Šiauliai
LT-78244
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ilona Kazlauskienė
+8 41552744
+8 41552744

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos