Public company profile

Company information

Name and description

Vilkaviškio r. Sūdavos pagridinė mokykla
Department:
Organisation no (or VAT): 190487530
Vilkaviškio rajono Sūdavos pagrindinė mokykla - tai bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Mokykla yra pelno nesiekanti savivaldybės institucija. Mokykla yra labdaros ir paramos gavėja. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga ir turintis savo antspaudą, sąskaitas banke.

Contact information

Sūdavos k., Žaliosios pšt., 70465 Vilkaviškio r. s
70465
Vilkaviškio r.
Lithuania

Contact person

Vilija Nikliauzienė
+370 34249687
+370 34249687

Public documents

No documents uploaded

External links